Навчальний процес

Згідно Статуту комунального позашкільного навчального закладу “Палац творчості дітей та юнацтва ” Дніпропетровської міської ради (нова редакція) , прийнятого Радою навчального закладу (Протокол від 30.03.2012 року №13):

2.8. Навчально-виховний процес у ПТДЮ здійснюється диференційовано (відповідно доіндивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з урахуванням їх віку,психофізичних особливостей, стану здоров’я), з використанням різних організаційних форм роботи:

  • гурткова робота;
  • заняття;
  • урок-лекція;
  • клубна робота;
  • індивідуальні заняття;
  • конференція, семінар, курси;
  • читання, вікторина, концерт, змагання, репетиція, конкурс.

2.9.  Навчальний рік ПТДЮ починається з 1 вересня. Комплектування груп здійснюється у період з 1 по 15 вересня. Тривалість навчального року у ПТДЮ установлюється МОН України. У канікулярні, вихідні та святкові дні ПТДЮ працює за окремим планом, затвердженим директором закладу. ПТДЮ створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.10. Тривалість одного заняття у ПТДЮ визначається навчальним планом та програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів, слухачів :

  • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
  • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
  • старшого віку                – 45 хвилин.