ІІ піврічча 2021 – 2022 навчального року

На сьогоднішній день позашкільне навчання дає широкий вибір і дозволяє обрати гуртки, секції, студії та заняття, які будуть не лише сприяти розвитку дитини, але й приносити їй радість. Це можуть бути як спортивні заняття, так і творчі. Наш заклад багатопрофільний, працює за такими напрямками:

 • Художньо – естетичний;
 • Науково – технічний;
 • Спортивно – оздоровчий;
 • Соціально – реабілітаційний;
 • Гуманітарний.

Тож кожна дитина, яка відвідує гуртки та творчі колективи, отримує можливість відкрити нові таланти чи розвинути уже існуючі у неї здібності. Наші педагоги намагаються максимально розкрити творчий потенціал кожного вихованця.

У Палаці творчості дітей та юнацтва у 2021 – 2022 навчальному році працювало 56 педагогів, 2454 вихованця відвідували 82 гуртка та творчих об’єднання.

Навчально – виховна робота закладу будується згідно річного плану роботи, в якому відображено всі напрями роботи, заплановано заходи до визначних державних свят, конкурси, виставки, концертні програми, а також контроль та керівництво діяльністю педагогічного колективу адміністрацією закладу.

Атестація педагогічних працівників спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність займаній посаді, рівень його кваліфікації, встановлюються та підтверджуються кваліфікаційні категорії та педагогічне звання «керівник гуртка – методист». У 2022 році атестувалися 12 педагогів закладу. Всі вони пройшли курси підвищення кваліфікації у Дніпровській академії неперервної освіти,  провели відкриті заняття, доповнили досвіди роботи новими матеріалами, видали методичні рекомендації для керівників гуртків свого напрямку. За результатами атестації:

 • керівники гуртків Амірова Р.Р., Лазарєва Г.В., Лейченко О.І., Редько В.П. відповідають займаній посаді, встановлено тарифний розряд згідно освіти та чинного законодавства.
 • керівники гуртків Гудим Т.А., Сердечна І.А., Брилевська Е.І., Брилевська – Цимбал Д.Д., Олефір Н.Ф., Паршіна М.В. підтвердили педагогічне звання «керівник гуртка – методист»;
 • керівник гуртка Луканова І.С. отримала педагогічне звання «керівник гуртка – методист»;
 • методист Коваленко Л.Г. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 • директор Гудим Т.А., заступник директора з навчально – виховної роботи Сердечна І.А. відповідають займаній посаді.

Педагоги нашого закладу постійно підвищують свою фахову майстерність, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації в Дніпровській академії неперервної освіти. Цього навчального року на он – лайн курсах навчалися Паршіна Д.В., Мазуренко О.В., Пігулевська А.В., Терновська І.А., Тимошенко Т.М., Петрикова О.П., Петриков О.С., Селезньова О.В.

Згідно навчально-виховного плану роботи ПТДЮ, з 16. 02 по 23.02.2022, у закладі проводився тиждень педагогічної майстерності «Веселка педагогічних ідей». Його мета – пошук цікавих сучасних форм і методів роботи у позашкільній освіті, перевірка стану викладання  предметів, рівня засвоєння знань і умінь вихованцями, аналіз виконання навчальних програм, підготовка до атестації, обмін передовим педагогічним досвідом. За цей час провели відкриті заняття 11 педагогів закладу.

Скульдицький Л. І.  керівник циркового гуртка «Колорит», провів заняття за темою: «Освоєння нових трюків у групових акробатичних вправах». Керівник показав роботу у багатьох різноманітних напрямах циркового мистецтва (моно колесо, скакалки, жонглювання, еквілібристика тощо), що були впроваджені в індивідуальні та групові форми. Правильно вибудуваний процес організації заняття, високий був рівень самодисципліни кожного вихованця. Леонід Іванович показав і готові номери дітей для участі у фестивалях, як результат кропіткої на натхненої праці протягом навчального року.

Кругла Л. М., керівник «Зразкового художнього колективу» Шоу-балет «Антарес», провела заняття за темою: «Повільне присідання, різкий підйом в plié (розминка, підкачка, розтяжка, робота над лексикою постановок» з молодшою категорією дітей. Людмила Миколаївна показала чітку структуру організації заняття, глибокі знання методики викладання сучасного танцю, високий рівень дисципліни вихованців, уміння володіти увагою дітей. Заняття було насичене великою кількістю вправ по колу, на середині залу, партеру, стрибкового матеріалу тощо.

Грузинцев Є. В., керівник гуртка спортивно-бального танцю  «Капель» провела заняття за темою «Вдосконалення виконання техніки елементів танцю латиноамериканської програми «Самба»». Протягом заняття вихованці відпрацьовували техніку виконання основних вправ, Євген Володимирович приділив значну увагу відпрацюванню кожного руху, зосереджував увагу дітей на значущих деталях, а також приділив час дівчатам без пари. Слід зазначити чітко вибудувану структуру заняття.

Грузинцева О. Б, керівник гуртка спортивно-бального танцю «Капель», провела заняття за темою «Танцювальна мандрівка» із дітьми старшої вікової категорії колективу. На занятті відпрацьовувалися зв’язки повільного вальсу, танго та квік-степу. Багатий педагогічний досвід Ольги Борисівни дозволив їй провести заняття на високому рівні. Чітка побудова кожного етапу заняття, підготовка танцівників, професійний підхід, творча доброзичлива атмосфера – результат багатого досвіду педагога.

Міннікова В. В., керівник «Зразкового художнього колективу» шоу-балет «Антарес», провела   заняття за темою «Trust праворуч-ліворуч в 2 позиції (підкачка, розтяжка, робота над лексикою постановок)» із дітьми старшої вікової категорії. Велика кількість різнопланового музичного та рухового матеріалу, зацікавленість підлітків, рівень їх хореографічної підготовки, чітка побудова заняття говорить про високий професійний рівень педагога. Вікторія Вікторівна із великим задоволенням та натхненням ділиться своїм досвідом із вихованцями.

Козлова І. І., керівник «Народного художнього колективу» спортивно-естрадного танцю «Сюрприз», провела заняття  за темою «Калейдоскоп класичних танцювальних рухів». Ірина Іванівна показала традиційне заняття з класичної хореографії, кропітку роботу вихованців і педагога, впевнені кроки до формування умінь справжніх професійних танцівників. Педагог багато уваги приділяє індивідуальному підходу, на власному прикладі показує зразок, старанно використовує високий рівень професіоналізму.

Васюк О. С., керівник гуртка «Гімнастика», провела відкрите заняття на тему «Повторення техніки виконання рондат-фляк та махове». Молодий педагог показала методично правильно побудоване заняття із чіткою структурою і дисципліною. Вихованці показали свої гімнастичні уміння у стрибках і перекидах, переворотах та спеціальних вправах у русі, рондат фляці та маховому. Показовий акробатичний номер допомогає зробити висновки про сумлінну працю Олени Сергіївни з дітьми протягом усього навчального року.

Керівник «Народного художнього колективу» хореографічного колективу «Забавки» Брилевська – Цимбал Д.Д. провела відкрите заняття 23.02.2022 за темою «Дівоча віртуозна техніка». Керівник гуртка ознайомила вихованок з особливостями та методикою виконання віртуозної техніки, протягом заняття розвивала та відпрацьовувала майстерність виконання обертів. Вихованці показали високий рівень підготовки.

Керівник гуртка «Англійський клуб» Олефір Н.Ф. 22.02.2022 провела відкрите заняття за темою «Live and let live». Вихованці гуртка показали вміння використовувати набуту лексику і граматичний матеріал в усному та писемному мовленні, продемонстрували навички читання та аудіювання,  велику зацікавленість у вивченні іноземної мови.

Керівник «Зразкового художнього колективу» естрадно – спортивного танцю «Алегро» Паршіна М.В. провела відкрите заняття 22.02.2022 за темою «Відпрацювання зв’язки «street dance»». Марія Віталіївна показала чітку структуру організації заняття, глибокі знання методики викладання сучасного танцю, високий рівень дисципліни вихованців, уміння володіти увагою дітей. Заняття було насичене великою кількістю вправ по колу, на середині залу, партеру, стрибкового матеріалу тощо.

Керівник гуртка англійської мови Редько В.П. провела відкрите заняття 17.02.2022 за темою  «Активні види діяльності у парку». Зміст, мета і тип проведеного уроку повністю відповідають вимогам навчальної програми. На уроці Віра Петрівна дотримувалась загально-дидактичних вимог. Належна увага надавалась розвиткові мовленнєвої діяльності учнів (аудіюванню, читанню, говорінню, письму), а також збагаченню словникового запасу. Удосконалювався граматичний лад мовлення, проводилась робота над правильним вживанням дієслів у відповідному часі. За підсумками тижня видано наказ.

Протягом ІІ півріччя навчального року вихованці нашого закладу мали можливість проявити свої творчі якості, майстерність через участь у конкурсах, заходах, фестивалях, виставках.

 1. Міський фестиваль патріотичної творчості до Дня Соборності України «Соборна мати Україна»:
 • Гран прі фестивалю отримав «Народний художній колектив» ансамбль фольклорного танцю «Колесо» (кер. Барвінов А.І., Барвінова О.А.);
 • І місце «Народний художній колектив» хореографічний колектив «Забавки» (кер. Брилевська Е.І., Брилевська – Цимбал Д.Д.);
 • І місце вокальний ансамбль «PESENKA» (кер. Селезньова О.В.);
 • ІІ місце «Народний художній колектив» хореографічний колектив «Серпантин» (кер. Горпіненко К.О., Горпіненко Н.Ю.);
 • ІІІ місце «Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Зіронька» (кер. Земянцева Є.Я.);
 • ІІІ місце вокальний ансамбль «Аура» (кер. Медведовська О.А.).
 1. Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль – конкурс «Poveste de iarna – Winter story 2022» (Румунія):
 • «Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство» (кер. Домашенко Т.Ю.) Гран прі;
 • «Народний художній колектив» ансамбль естрадно – спортивного танцю «Сюрприз» (кер. Мінько Є.О., Козлова І.І.) Гран прі;
 • Ансамбль сучасного танцю «Модерн» (кер. Батура О.А.) лауреат І премії;
 • Вокальний ансамбль «PESENKA» (кер. Селезньова О.В.) лауреат І премії;
 • Ансамбль бально – спортивного танцю «Капель» (кер. Грузинцева О.Б., Грузинцев Є.В.) лауреат І премії;
 • «Народний художній колектив» ансамбль фольклорного танцю «Колесо» (кер. Барвінов А.І., Барвінова О.А.) лауреат ІІ премії;
 1. Цирковий гурток «Колорит» (кер. Скульдицький Л. І.) взяв участь у Міському фестивалі «DIAMOND Fest» та отримали 6 – дипломів І ступеня, 4 – диплома ІІ ступеню.
 2. Вокальний гурток «PESENKA» (кер. Селезньова О. В.) взяв участь у Міському фестивалі на краще виконання творів патріотичного спрямування до дня героїв небесної сотні «Плине Кача», де посіли І місце; в Міжнародному фестивалі «VALENCIA ART FEST 2022 ESPANA»  (дистанційно)  солістка групи вищого рівня навчання Солонько Катерина стала лауреатом І премії, також ансамбль отримав ІІ премію в змішаній категорії.
 3. «Народний художній колектив» ансамбль фольклорного танцю «Колесо» (кер. Барвінов Анатолій Іванович, Барвінова Олена Анатоліївна) має такі досягнення:
 • Міжнародний фестиваль Valencia Art Fest 2022 лауреат І премії;
 • Міжнародний фестиваль Talents of world 2022 Ukraine in my head лауреат І премії.
 1. «Народний художній колектив» ансамбль естрадно-спортивного танцю «Сюрприз» (кер. Мінько Є. О., Козлова І. І.) взяв участь у Міжнародному фестивалі Valencia Art Fest 2022, де посіли І місце та здобули Гран прі Всеукраїнського дитячого фестивалю моди «Планета Ніка».
 2. «Зразковий художній колектив»  ансамблю народного танцю «Щасливе дитинство» (кер. Домашенко Т. Ю.) отримав Гран прі на Міжнародному фестивалі Valencia Art Fest 2022.
 3. «Зразковий художній колектив» шоу-балет «Антарес» (кер. Міннікова В. В., Кругла Л. М.) отримали Гран прі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Музичне Рiздво» (м. Вижниця) .
 4. Гурток бально-спортивного танцю «Капель» (кер. Грузинцева О. Б., Грузинцев Є. В.) взяли участь у Фестивалі зі спортивних танців «Valentains» і отримали 12 – І місць, 4 – ІІ місця, 10 – ІІІ місць; відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивних танців «Зимова першість» – командні змагання ІІ місце, 4 – І місця, 3 – ІІ місця.
 5. «Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Зіронька» (кер. Земянцева Є.Я.) представив свою творчість на багатьох фестивалях та конкурсах та має такі досягнення:
 • Гран прі Міського фестивалю вокальних, хореографічних та інструментальних колективів позашкільних навчальних закладів «Творче майбутнє»;
 • 2 – І-х місця  в номінації «Хореографія» ІV Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс «Битва жанрів ІV»;
 • 4 – І-х місця в номінації «Хореографія» Міжнародний багатожанровий дистанційний конкурс «Crece best Аward» ;
 • ІІІ Міжнародний конкурс мистецтв «Art festival 2022» чекають на дипломи;
 • І місце номінації «Хореографія» ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «На струнах кобзаревої душі»
 1. Спортивний гурток «Фанат» (кер. Калашнікова Г.І.) став учасником Міжнародних змагань з Таеквон-до (спаринг) (Німеччина), вихованці якого посіли І місце – Арина Яценко; І місце – Владислав Аханов.
 2. Ансамбль сучасного танцю «Модерн» (кер. Батура О.А.) взяли участь в таких конкурсах:
 • Міський фестиваль вокальних, хореографічних та інструментальних колективів позашкільних навчальних закладів «Творче майбутнє» ІІ місце;
 • ІV Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс «Битва жанрів ІV» 2 – І-х місця  в номінації «Хореографія»;
 • Міжнародний багатожанровий дистанційний конкурс «Crece best Аward» І місце в номінації «Хореографія»;
 • ІІІ Міжнародний конкурс мистецтв «Art festival 2022» чекають на дипломи.
 1. «Народний художній колектив» театральний колектив «Серпантин» (кер. Горностаєва М.Ю.):
 • IV Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс «БИТВА ЖАНРІВ ІV», номінація «Театральне мистецтво» лауреат І ступеня;
 • Міжнародний багатожанровий онлайн-конкурс «GRACE BEST AWARD» International art competition festival (Греція), номінація «Театр» лауреат І ступеня;
 • Міжнародний багатожанровий онлайн-конкурс «COMPETICION INTERNACIONAL DE TALENTO VALENCIA FRT FEST 2022» (Іспанія, місто Валенсія), номінація «Театр», лауреат І ступеня.
 1. Гурток дитячої творчості «Палітра» (кер. Сафронова А.С.) взяв участь:
 • у виставці дитячого малюнку «Лист у Різдвяну казку», яка відбулася у Дніпровському будинку мистецтв.
 • Міжнародному багатожанровому фестивалі – конкурсі мистецтв «КАРНАВАЛЬНА НІЧ 2022» – номінації образотворче мистецтво, живопис вихованка гуртка Тіщенко Кіра посіла І місце.
 • Міжнародному багатожанровому конкурсі «WINTER STORY-2022», номінація художньо-ужиткова творчість Шевцова Вероніка посіла ІІ місце.
 1. «Зразковий художній колектив» вокальний гурток «Діти як діти» (кер. Лейченко О.М., Лейченко О.І.):
 • Міський фестиваль «Творче майбутнє» лауреати ІІ дует «Dragonfly»та Піліпас Марія, ІІІ премії Кучеренко Аліса;
 1. «Народний художній колектив» хореографічний колектив «Забавки» (кер. Брилевська Е.І., Брилевська – Цимбал Д.Д.):
 • Міський фестиваль «Творче майбутнє» лауреати ІІІ премії
 1. Гурток балету «Контрасти» (кер. Ткаленко О.В.):
 • Міжнародному фестивалі дитячої творчості “Новорічна феєрія” вихованка гуртка Забурана Поліна посіла І місце;
 • Всеукраїнський тематичний балетний фестиваль «Зимові сезони балету» посів І та ІІ місця.
 1. Театральний колектив «Натхнення» (кер. Маньковська О.С.):
 • Переможці I туру V Міжнародного ювілейного дистанційного фестивалю-конкурсу «Cossack Art Athens» в номінації «Театральне мистецтво»;
 • Середземноморський фестиваль дитячої та юнацької творчості “TOTAFEST ” лауреат I ступеню;
 • Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «ЗЕМЛЯ ДЛЯ НАС ТА ДЛЯ НАЩАДКІВ». Вистава ” Про що сумують подушки ” – лауреат І премії; вистава ” Пригоди Сироїжки ” – лауреат ІІ премії.
 1. Гурток образотворчого мистецтва «Натхнення» (кер. Гнатюк В.Ю.):
 • Two-stage Great International Winter Kids Talent Fest вихованка гуртка Герасічкіна Аліна отримала Гран прі.

Протягом ІІ півріччя навчального року вихованці творчих колективів та гуртків Палацу творчості дітей та юнацтва брали участь у масових заходах закладу та міста. А саме:

 • Керівник «Зразкового художнього колективу» декоративно-ужиткового мистецтва «Фантазія» Ольга Веселовська організувала та провела майстер-клас «Лялька-мотанка» з нагоди Свята Меланки (вул. Вибозька,14);
 • Організована святкова фотозона та проведений фото-квест до Дня Закоханих, в якому взяли участь усі творчі колективи філії ПТДЮ (вул. Виборзька, 14).
 • Проведено розважальну програму до Дня Святого Миколая. Прийняли участь: Ансамбль спортивного бального танцю «Капель» (кер. Грузинцева О. Б., Грузинцев Є. В.), Вокальний ансамбль «Pesenka» (кер. Селезньова О. В.), .), «Народний художній колектив» ансамбль естрадно – спортивного танцю «Сюрприз» (кер. Мінько Є. О., Козлова І. І.) (пр. Слобожанський, 36);
 • Керівниками та вихованцями проведено майстер-клас для інших вихованців Палацу «У світі бального танцю»: Ансамбль спортивного бального танцю «Капель» (кер. Грузинцева О. Б., Грузинцев Є. В.) (пр. Слобожанський, 36);
 • Методист Власкіна І.М. провела виховні години з вихованцями гуртків ПТДЮ (вул. Ю. Кондратюка,17-а): «Українська мрія – єдність, свобода та незалежність» до Дня Соборності України, до Дня вшанування пам’яті вихованця хореографічного колективу «Забавки» Дмитра Решетняка.
 • Керівник театрального колективу «Натхнення» Маньковська О.С. взяла участь у відбірковому турі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» і стала переможцем.

24 лютого 2022 року сфера освіти, як і всі сфери життя нашого суспільства, зазнали сильних потрясінь. У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на територій нашої держави введено воєнний стан. Усі ми вчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових умовах.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України педагоги брали активну участь у волонтерському напрямку роботи. В закладі  працював штаб збору гуманітарної допомоги. Працівники закладу допомагали в роботі й інших гуманітарних хабів міста, працювали в координаційному центрі волонтерів Дніпра СпівДія хаб, шили білизну для поранених та балаклави, рукавиці для воїнів на передовій, проводили майстер класи для дітей тимчасово переміщених осіб на вокзалі. Працівники Палацу творчості пройшли курси домедичної допомоги.

Організація освітнього процесу у воєнний час – це новий виклик для усіх педагогів, зокрема і для педагогів закладів позашкільної освіти.

Під час війни заклад позашкільної освіти є осередком, який дає змогу дітям отримувати психологічну підтримку, емоційний стан, спілкування, переключення уваги, відволікання від новин, впевненість, відчуття приналежності до спільноти. Тому надзвичайно важливо гнучко підходити до організації роботи закладу та налаштовувати освітній процес так, щоб він був комфортним і безпечним для дітей та педагогів.

Відомо, що найбільш оптимальна та безпечна форма організації освітнього процесу в умовах воєнного стану – дистанційна.

З 14 березня 2022 року наш заклад почав працювати з вихованцями в умовах воєнного стану.  Досвід організації дистанційної форми навчання, отриманий протягом минулого та позаминулого року під час ковід-карантину, допоміг українській освітній системі швидко адаптуватися до нових реалій війни.  Дистанційно, через різні ресурси комунікацій, працювали керівники гуртків Брилевська Е.І., Брилевська – Цимбал Д.Д., Паршіна М.В., Паршіна Д.В.,  Стрижоус О.В., Олефір Н.Ф., Гнатюк В.Ю., Редько В.П., Селезньова О.В., Грузинцева О.Б., Грузинцев Є.О., Батура О.А., Калашнікова Г.І.. Педагоги Центру комплексного розвитку дитини Сердечна І.А., Беспалова С.В., Лазарєва Г.В., Тимошенко Т.М. здійснювали освітній процес з маленькими вихованцями за допомогою відео – занять.

Керівники гуртків Коваленко Л.Г., Мазуренко О.В., Сафронова А.С., Пігулевська А.В., Лейченко О.М. підготували та записали цікаві майстер класи для різної вікової категорії дітей.

Вихованці «Зразкового художнього колективу» гуртка декоративного розпису «Дивосвіт» (кер. Коновалова Г.П.), «Зразкового художнього колективу» гуртка образотворчого мистецтва «АРС – студіо» (кер. Пігулевська А.В.) взяли участь в акції «Війна очима дітей…. Нехай весь світ знає». Малюнки дітей були виставлені в галереї у місті Кьольн (Німетчина). Долучилися до акції «Подарунок воїну» вихованці гуртків «Чарівна нитка» (кер. Мазуренко О.В.), «Дивосвіт» (кер. Коновалова Г.П.), «Арс – студіо» (кер. Пігулевська А.В.). За допомогою волонтерів Координаційного штабу волонтерів Дніпра дитячи подарунки біли передані нашим захисникам. Також вихованці цих гуртків та гуртка образотворчого мистецтва «Натхнення» (кер. Гнатюк В.Ю.) взяли участь у обласному конкурсі малюнків «Я, родина, Україна», яка присвячена Міжнародному Дню сім’ї.

 

У Загальноєвропейському челенджі «Європа підтримує Україну» взяли участь «Народний художній колектив» ансамбль фольклорного танцю «Колесо» (кер. Барвінов А.І., барвінова О.А.), «Народний художній колектив» ансамбль естрадно – спортивного танцю «Сюрприз» (кер. Мінько Є.О., Козлова І.І.), спортивний гурток «Фанат» (кер. Калашнікова Г.І.).

1 червня до Міжнародного Дня захисту дітей на Червонокам’янському озері пройшов святковий захід для вихованців нашого закладу, в якому взяли участь «Народний художній колектив» хореографічний колектив «Забавки» (кер. Брилевська Е.І., Брилевська – Цимбал Д.Д.), «Зразковий художній колектив» вокальний гурток «Діти як діти» (кер. Лейченко О.М., Лейченко О.І.), гурток «Чарівна нитка» (кер. Мазуренко О.В.).  Діти весело і корисно провели час беручи участь у різноманітних майстер класах, які для них підготували керівники гуртків декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтв Тимошенко Т.М., Коновалова Г.П., Мазуренко О.В., Пігулевська А.В. А танцювальний флешмоб разом з Лазарєвою Г.В. мав шалений успіх  серед вихованців. Дуже корисною інформацією про правила цивільного захисту під час воєнного стану поділився з дітьми представник ДСНС України Олександр.

Діяльність нашого закладу постійно висвітлюється в соціальних мережах на сторінках Палацу творчості в Facebook та Instagram методистом Беспаловою С. В.

Шановні колеги, ми  тримаємо  свій фронт у цій війні – навчаємо та продовжуємо формувати майбутнє нашої держави, незважаючи на всі труднощі, ми кожен день виконуємо свою роботу, допомагаємо один одному пройти через проблеми та переживання.

Тримаймося!

Ми – сильні!

Ми – Україна!